SABRE Awards South Asia 2021 Jury

Jury for the SABRE Awards South Asia 2021
Abhishek Mahapatra Abhishek Mahapatra
Amazon
Abhishek Gulyani Abhishek Gulyani
H+K Strategies
Anamika Iyengar Anamika Iyengar
Wells Fargo
Bipasha Chakrabarti Bipasha Chakrabarti
Facebook
Dhrubajyoti Gayan Dhrubajyoti Gayan
Candour
Divya Bahri Chug Divya Bahri Chug
Adobe
Gayatri Rath Gayatri Rath
GE
Girish Balachandran Girish Balachandran
On Purpose
Girish Huria Girish Huria
Avian WE
Imran Qadri Imran Qadri
Harley-Davison Motor Company
Ira Pradhan Ira Pradhan
Freshworks
Juhie Gorwara Juhie Gorwara
Philips
Neha Bajaj Neha Bajaj
Scroll Mantra Private Limited
Nikhil  Dey Nikhil Dey
Adfactors
Nimmi Sebastian Nimmi Sebastian
Tesco
Pranav Kumar Pranav Kumar
Allison+Partners
Rishi Seth Rishi Seth
6 Degrees BCW
Samarpita Samaddar Samarpita Samaddar
Bumble
Sameer Bajaj Sameer Bajaj
WhiteHat Jr
Senjam Raj  Sehkar Senjam Raj Sehkar
Mobile Premier League
Shivani Gupta Shivani Gupta
Strategic Partners Group
Shruti Soni Shruti Soni
Intel
Shweta Rajpal Kohli Shweta Rajpal Kohli
Sequoia Capital
Sukhmani Bajwa Sukhmani Bajwa
Children's Investment Fund Foundation
Sunayna  Malik Sunayna Malik
Archetype
Vaishali Mishra Vaishali Mishra
Smart Power India
Valerie Pinto Valerie Pinto
Weber Shandwick